Het Musee de la Resistance (verzetsmuseum) in Castellane (2014)